ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130142
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  130142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งกุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pongkoom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโป่งกุ่ม
ตำบล :
  ป่าเมี่ยง
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน พ.ศ.2477
อีเมล์ :
  banpongkum2557@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าเมี่ยง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:57:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม


นางผนอม ศรีหลิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน