ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130147
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  130147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpangdang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยผาตื่น
ตำบล :
  ป่าเมี่ยง
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-460275
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิถุนายน 2517
อีเมล์ :
  bpdschool@chiangmaiarea1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพอำเภอดอยสะเก็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าเมี่ยง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:18:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางแดง


นายอินทร ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน