ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสักงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130150
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010064
รหัส Obec 6 หลัก :
  130150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าสักงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pasakngam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านป่าสักงาม
ตำบล :
  ลวงเหนือ
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-317949
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี 2503
อีเมล์ :
  school055@chiangmaiarea
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอยสะเก็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลวงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  83 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  68 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าสักงาม


นายวรวิทย์ ปุณโณฑก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน