ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานผาแตก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130151
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010062
รหัส Obec 6 หลัก :
  130151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชลประทานผาแตก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Cholprathanpateak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านผาแตก
ตำบล :
  ลวงเหนือ
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-495509
โทรสาร :
  053495509
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พ.ย. 2502
อีเมล์ :
  cpt_in4@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลวงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08:08:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชลประทานผาแตก


นายสนธิชัย สมเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน