ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130152
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  130152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลวงเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Loungnuae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านลวงเหนือ
ตำบล :
  ลวงเหนือ
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-495524
โทรสาร :
  053495524
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 ตุลาคม 2465
อีเมล์ :
  school066@Chiangmaiarea
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอยสะเก็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลวงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:13:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ


นายวสันต์ ขอดศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลวงเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน