ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130154
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  130154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ดอกแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaedokdang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแม่ดอกแดง
ตำบล :
  เชิงดอย
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-104823
โทรสาร :
  053-104823
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/09/2478
อีเมล์ :
  schoolmdd059@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชิงดอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 12:35:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง


นายอลงกต เขียนนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน