ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130156
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010035
รหัส Obec 6 หลัก :
  130156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bancherngdoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเชิงดอย
ตำบล :
  เชิงดอย
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-495501
โทรสาร :
  053495501
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2461
อีเมล์ :
  bcddoisaket@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอดอยสะเก็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอยสะเก็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:46:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)


นายจำเนียร ไตรมาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน