ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130158
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  130158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrongkheelek School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านร้องขี้เหล็ก
ตำบล :
  เชิงดอย
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-495199
โทรสาร :
  053495199
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/10/2465
อีเมล์ :
  50010036@chiangmaiarea1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชิงดอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 15:47:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก


นางสาวณฐอร อินต่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน