ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130165
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  130165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าเหมือด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphamuad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านป่าเหมือด
ตำบล :
  สำราญราษฎร์
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-042718
โทรสาร :
  053-042718
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/07/2482
อีเมล์ :
  school_pm@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศึกษาสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำราญราษฎร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 20:23:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด


นายโชติ ไพจิตรกุญชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน