ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130167
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010046
รหัส Obec 6 หลัก :
  130167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าไม้แดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpamaidang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านป่าไม้แดง
ตำบล :
  ป่าป้อง
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-840710
โทรสาร :
  053840710
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2475
อีเมล์ :
  pmdschool58@gmai.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป ชม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าป้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:31:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง


นายนิวาส ธาตุอินจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน