ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าป้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130168
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  130168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าป้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpapong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านป่าป้อง
ตำบล :
  ป่าป้อง
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  095-143-4477
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2465
อีเมล์ :
  papongschool.doisaket@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าป้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09:43:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าป้อง


นายธีรวัฒน์ แสงปราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าป้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน