ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130170
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010066
รหัส Obec 6 หลัก :
  130170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่างิ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpangew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านป่างิ้ว
ตำบล :
  สง่าบ้าน
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-042315
โทรสาร :
  053042315
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2467
อีเมล์ :
  banpangew@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สง่าบ้าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:59:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว


นายชีวัน อนัญญาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน