ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130172
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  130172
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่จ้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaejong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแม่จ้อง
ตำบล :
  ตลาดใหญ่
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-840363
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   ๒๔๙๒
อีเมล์ :
  maejong_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยสะเก็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลาดใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13:22:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง


นางวิมลลักษณ์ ปุณโณฑก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน