ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130173
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010056
รหัส Obec 6 หลัก :
  130173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตลาดขี้เหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantaladkelek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตลาดขี้เหล็ก
ตำบล :
  แม่โป่ง
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-460021
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  btkschool56@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอดอยสะเก็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแม่โป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:16:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก


นางสาววรวรรณ อินต่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน