ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130175
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  130175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่โป่งประชาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maepongprachasamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านห้วยอ่าง
ตำบล :
  แม่โป่ง
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-840269
โทรสาร :
  053840269
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 /07/2465
อีเมล์ :
  mp.maepong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอยสะเก็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแม่โป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:53:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี


ดร.ศิริพร สล่าปัน จินะนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน