ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130176
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010059
รหัส Obec 6 หลัก :
  130176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaehoingern
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ
ตำบล :
  แม่ฮ้อยเงิน
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-840699
โทรสาร :
  053840699
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2476
อีเมล์ :
  mng2555@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยสะเก็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ฮ้อยเงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 16:10:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน


นายทรงวุฒิ สืบไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน