ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงโตน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130177
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  130177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงโตน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmoungtone
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านม่วงโตน
ตำบล :
  แม่ฮ้อยเงิน
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-840537
โทรสาร :
  053840888
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ต.ค. 2480
อีเมล์ :
  moungtone99@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ฮ้อยเงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:45:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงโตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโตน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน