ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130196
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030079
รหัส Obec 6 หลัก :
  130196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองขวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองขวาง
ตำบล :
  แม่งอน
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  052082814
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชม.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่งอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 13:13:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองขวาง


นายกฤษณพงว์ อุดมมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน