ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130206
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030053
รหัส Obec 6 หลัก :
  130206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งน้ำร้อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPONGNAMRON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเปียงกอก
ตำบล :
  โป่งน้ำร้อน
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-452026
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2499
อีเมล์ :
  pongnamron.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนวิถีพุทธ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โป่งน้ำร้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:51:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน


ว่าที่ ร้อยโทเชียงรุ้ง ธิป่าหนาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน