ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ข่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130219
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030064
รหัส Obec 6 หลัก :
  130219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ข่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaekha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแม่ข่า
ตำบล :
  แม่ข่า
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-884913
โทรสาร :
  053-884913
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ.2468
อีเมล์ :
  maekhaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ข่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:44:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ข่า


นายยงยุทธ ขำคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน