ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130227
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030074
รหัส Obec 6 หลัก :
  130227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหมืองแร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  muangraeschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านเหมืองแร่
ตำบล :
  แม่คะ
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-969186
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2517
อีเมล์ :
  banmuangree@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่คะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 14:14:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่


นายโสภณ ธิพึง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน