ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางปอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130228
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030069
รหัส Obec 6 หลัก :
  130228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางปอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pangpoy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านปางปอย
ตำบล :
  แม่คะ
อำเภอ :
  ฝาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50110
โทรศัพท์ :
  053-460025
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2528
อีเมล์ :
  banpangpoy@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 03:58:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางปอย


ว่าที่ร้อยตรีจงรักษ์ กันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางปอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน