ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะแกง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130470
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030111
รหัส Obec 6 หลัก :
  130470
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่ามะแกง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthamakaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านท่ามะแกง
ตำบล :
  ท่าตอน
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053-460051
โทรสาร :
  053460051
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2518
อีเมล์ :
  schoolthamakang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ท่าตอน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2559 เวลา 14:16:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่ามะแกง


นายเอกพันธ์ ทนันไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะแกง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน