ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130474
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030118
รหัส Obec 6 หลัก :
  130474
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kamol - Riem Sukoson (Banphatai)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านผาใต้
ตำบล :
  ท่าตอน
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053-228310, 053
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอนศูนย์ที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:35:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)


นายสัญญา ช่างคำมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน