ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130475
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030119
รหัส Obec 6 หลัก :
  130475
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสุขฤทัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSUKRUTHAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านสุขฤทัย
ตำบล :
  ท่าตอน
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  0812889721
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กรกฎาคม 2519
อีเมล์ :
  Sukruthai_school1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 16:33:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสุขฤทัย


นายสมเพชร ชัยวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขฤทัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน