ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130500
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030151
รหัส Obec 6 หลัก :
  130500
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดอนชัย
ตำบล :
  แม่อาย
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053-459079
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่อาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09:32:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน