ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130505
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030112
รหัส Obec 6 หลัก :
  130505
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยปู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAYPOO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านห้วยปู
ตำบล :
  ท่าตอน
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053459491
โทรสาร :
  053459491
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/05/2505
อีเมล์ :
  ้ีhuaypoo555@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าตอน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2559 เวลา 09:05:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยปูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน