ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130548
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010081
รหัส Obec 6 หลัก :
  130548
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโค้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองโค้ง
ตำบล :
  ต้นเปา
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-339812
โทรสาร :
  053339812
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2481
อีเมล์ :
  bannongkong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ต้นเปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 22:45:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง


นายชูศักดิ์ ทองนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน