ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130550
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  130550
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสันมะฮกฟ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsanmahokfa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวัดสันมะฮกฟ้า
ตำบล :
  ต้นเปา
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-960870
โทรสาร :
  053338267
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  sanmahokfa@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชม.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ต้นเปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:08:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า


นายสุวิทย์ มาทฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน