ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันป่าค่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130551
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010084
รหัส Obec 6 หลัก :
  130551
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสันป่าค่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sanpaka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสันป่าค่า
ตำบล :
  ต้นเปา
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053960510
โทรสาร :
  053960510
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2478
อีเมล์ :
  Sanpaka2558@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาสันกำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ต้นเปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:47:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสันป่าค่าผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันป่าค่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน