ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130555
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  130555
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sankamphaengkantaanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคำซาว
ตำบล :
  สันกำแพง
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053331204
โทรสาร :
  053331204
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16062520
อีเมล์ :
  kantaschool204@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สันกำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันกำแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:41:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์


นายอินสอน หน่อเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน