ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกำแพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130556
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010103
รหัส Obec 6 หลัก :
  130556
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันกำแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansankumpang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสันใต้
ตำบล :
  สันกำแพง
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-331554
โทรสาร :
  053-392791
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2465
อีเมล์ :
  school092@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สันกำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันกำแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:31:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันกำแพง


นายสุขสันติ์ จันลาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน