ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130557
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  130557
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbannoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านน้อย
ตำบล :
  สันกำแพง
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-331105
โทรสาร :
  053-331105
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2480
อีเมล์ :
  watbannoi@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:46:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านน้อย


สิบตรีอธิโชค ประสพโชควัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน