ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนปีน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130561
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  130561
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนปีน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonpin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดอนปีน
ตำบล :
  แช่ช้าง
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053332354
โทรสาร :
  053330051
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  bcctep@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอสันกำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แช่ช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:46:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนปีนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปีน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน