ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130562
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  130562
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchaechang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านป่าไผ่กลาง
ตำบล :
  แช่ช้าง
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-332354
โทรสาร :
  053-330051
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2465
อีเมล์ :
  bcctep@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอสันกำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสันกำแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:51:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)


นางพิมพา นามวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน