ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันโค้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130563
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  130563
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสันโค้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsankhong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสันโค้ง
ตำบล :
  ทรายมูล
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-332272
โทรสาร :
  053332272
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/04/2473
อีเมล์ :
  vscschool1@chiangmaiarea1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสันกำแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 16:11:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสันโค้ง


นางสุพิน ไชยนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันโค้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน