ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130564
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  130564
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทรายมูลรัตนศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadsaimoonratanasuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านทรายมูล
ตำบล :
  ทรายมูล
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-395469
โทรสาร :
  053395469
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 ตุลาคม 2470
อีเมล์ :
  sinemoon16@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สันกำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันกำแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:58:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา


นางสาวจรรยา พวงเงินมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน