ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130569
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  130569
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านโห้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbanhong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโห้ง
ตำบล :
  ออนใต้
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-880521
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/03/2514
อีเมล์ :
  watbanhongsc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สันกำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ออนใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:41:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านโห้ง


นายจตุรงค์ ศรีเมืองมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโห้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน