ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนออนใต้วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130571
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  130571
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ออนใต้วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ontaiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแม่ผาแหน
ตำบล :
  ออนใต้
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-880895
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  school093@ChiangmaiArea1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ออนใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10:28:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนออนใต้วิทยา


นายปรัชญา กานิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนออนใต้วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน