ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแม่ผาแหน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130571
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  130571
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแม่ผาแหน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmaeprahan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแม่ผาแหน
ตำบล :
  ออนใต้
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-880895
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  school093@ChiangmaiArea1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ออนใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 16:10:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแม่ผาแหนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่ผาแหน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน