ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130574
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  130574
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปงป่าเอื้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongpaeuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านปงป่าเอื้อง
ตำบล :
  แม่ปูคา
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-965046
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 /06/2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สันกำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ปูคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 22:22:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน