ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดล้านตอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130577
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010108
รหัส Obec 6 หลัก :
  130577
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดล้านตอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watlantong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านล้านตอง
ตำบล :
  ห้วยทราย
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  0817647349
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2472
อีเมล์ :
  comlantong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สันกำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:26:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดล้านตอง


นางภัครฐา แก้วจา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล้านตอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน