ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบวกค้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130580
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  130580
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบวกค้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbuakkhang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบวกค้าง
ตำบล :
  บวกค้าง
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-446754
โทรสาร :
  053-446753
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  bkschool50130@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอสันกำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บวกค้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:48:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบวกค้าง


นายจตุรงค์ ศรีเมืองมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกค้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน