ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าตาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130581
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010087
รหัส Obec 6 หลัก :
  130581
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดป่าตาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpatan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านป่าตาล
ตำบล :
  บวกค้าง
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-446663
โทรสาร :
  053446663
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  มิถุนายน 2477
อีเมล์ :
  thurakarn1234@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สันกำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บวกค้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:15:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดป่าตาล


นางดวงดี สุทธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน