ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอสะเลียม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130583
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010089
รหัส Obec 6 หลัก :
  130583
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกอสะเลียม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAANKORSALEAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านกอสะเลียม
ตำบล :
  บวกค้าง
อำเภอ :
  สันกำแพง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-446449
โทรสาร :
  053446449
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน พ.ศ. 2481
อีเมล์ :
  korsaleam.cm@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสันกำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บวกค้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:49:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกอสะเลียม


นายวันชัย จิตรมณีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอสะเลียม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน