ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130652
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040045
รหัส Obec 6 หลัก :
  130652
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sanpatong Suwannarat School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านสันป่าตอง
ตำบล :
  ยุหว่า
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  053311705
โทรสาร :
  053311094
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2463
อีเมล์ :
  suwannarat.swr@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยุหว่า-ทุ่งต้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยุหว่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 16:40:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)


นายสมัคร มูลประการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน