ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่งูด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130838
รหัส Smis 8 หลัก :
  50050126
รหัส Obec 6 หลัก :
  130838
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่งูด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaengud
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแม่งูด
ตำบล :
  นาคอเรือ
อำเภอ :
  ฮอด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50240
โทรศัพท์ :
  053-267897
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษานาคอเรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาคอเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 17:56:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่งูด


นายเวทย์ วิรัศมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่งูด
0871827397