ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงตำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130889
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030170
รหัส Obec 6 หลัก :
  130889
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปงตำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pongtum school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปงตำ
ตำบล :
  ปงตำ
อำเภอ :
  ไชยปราการ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  053-457122
โทรสาร :
  053457122
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2469
อีเมล์ :
  pongtum122@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปงตำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 17:47:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปงตำ


นายณรงศักดิ์ โกเสนตอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงตำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน