ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130934
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  130934
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หมู่บ้านสหกรณ์ 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  moobansahakorn2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านสหกรณ์ 2
ตำบล :
  บ้านสหกรณ์
อำเภอ :
  แม่ออน
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-929076
โทรสาร :
  053929124
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  admin@sahakorn2.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอแม่ออน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านสหกรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:09:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2


นายสมพงษ์ แสนสำโรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน