ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130941
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010130
รหัส Obec 6 หลัก :
  130941
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wathuaykaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยแก้ว
ตำบล :
  ห้วยแก้ว
อำเภอ :
  แม่ออน
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053036601
โทรสาร :
  053036601
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  wathuaykaewschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ออน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:10:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว


นายโอภาส อินต๊ะแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน