ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านออนหลวย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130946
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010137
รหัส Obec 6 หลัก :
  130946
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านออนหลวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banonlouy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านออนหลวย
ตำบล :
  ออนเหนือ
อำเภอ :
  แม่ออน
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-859419
โทรสาร :
  053859419
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1มิถุนายน2543
อีเมล์ :
  school042@chaingmaiarea
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ออน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ออนเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13:43:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านออนหลวย


นายนเรศ สมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนหลวย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน